MPC Sokong Transformasi Perusahaan Menjadi Model Bisnis Ekonomi Sirkuler | Malaysia News

MPC Sokong Transformasi Perusahaan Menjadi Model Bisnis Ekonomi Sirkuler

MPC Sokong Transformasi Perusahaan Menjadi Model Bisnis Ekonomi Sirkuler

Kuala Lumpur, MTN – Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) akan menyokong dan menggalakkan transformasi syarikat ke dalam model perniagaan ekonomi pekeliling.

Ketua Pengarah Datuk Abdul Latif Abu Seman berkata walaupun dalam konteks Malaysia, model perniagaan ini merupakan sesuatu yang baharu, ia amat praktikal dan perkaitan mereka akan menarik syarikat tempatan menggunakannya.

Syarikat perlu memanfaatkan peluang dalam masa-masa yang mencabar berikutan pandemik yang tidak pernah berlaku sebelum ini memandangkan, ia akan meningkatkan lagi produktiviti ke arah pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Katanya, syarikat-syarikat ini digalakkan untuk memahami keperluan pelanggan dan mengalihkan tumpuan mereka daripada menjual ciri dan fungsi produk kepada cadangan nilai perniagaan.

“Model perniagaan yang paling popular dalam ekonomi pekeliling adalah yang mana pelanggan membayar perkhidmatan dan bukannya produk,” katanya.

Sementara itu, Profesor Rantaian Bekalan dari Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya, Prof Dr Suhaiza Hanim Mohamad Zailani berkata ekonomi pekeliling boleh diterjemahkan ke dalam hasil yang lebih tinggi bagi syarikat yang berhasrat mewujudkan pertumbuhan yang mampan.

Bagaimanapun, populasi dan permintaan yang semakin meningkat untuk barangan telah melonjakkan jumlah sisa serta pencemaran udara, tanah dan air yang memberi kesan yang amat buruk ke atas manusia serta ekosistem.

“Oleh itu, adalah penting untuk menjalankan penyelidikan akademik yang baharu dan membangunkan model termasuk strategi ekonomi yang lebih mampan,” katanya.

Beliau berkata jurang bekalan boleh dirapatkan melalui penggunaan dan pengeluaran yang mampan dalam ekosistem perindustrian yang boleh mengakibatkan penggunaan sumber secara berterusan.

“Ini boleh dicapai melalui reka bentuk berjangka panjang, penyelenggaraan proaktif, kitar semula, pembaikan dan pembuatan semula.

“Penggunaan dan kitar semula sumber yang lebih cekap akan menurunkan input sumber secara keseluruhan, tenaga, pelepasan dan kebocoran sisa yang mampu mengurangkan kesan alam sekitar yang negatif tanpa menjejaskan pertumbuhan serta kemakmuran,” katanya.

Beliau berkata ini akan mengimbangi antara ekonomi, alam sekitar dan masyarakat dalam jangka masa panjang.

Bagaimanapun, beliau mengingatkan bahawa keadaan akan merundum apabila terdapat kekurangan amalan mampan dalam aktiviti perindustrian.

“Penghasilan produk jangka hayat yang lebih singkat telah menyebabkan penggunaan sumber yang tidak cekap manakala kadar kitar semula bahan mentah masih terlalu rendah,” tambahnya.

“Lebih banyak usaha disatukan dalam memastikan syarikat menyedari peluang untuk mengubah ketirisan di sepanjang rantaian nilai linear semasa bagi menjana hasil dan mengenal pasti model perniagaan pekeliling yang paling berpotensi,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

 

[bernama]

Facebook Comments

About The Author

Leave a Reply