Bolehkah Menunggu Peralihan Kuasa Sehingga Bulan November? | Malaysia News

Bolehkah menunggu peralihan kuasa sehingga bulan November?

Rakyat Malaysia masih menunggu tarikh peralihan kuasa.

Bagaimanapun Tun Mahathir telah memberikan momentum yang diterima selepas konference APEC dalam bulan November, tetapi Tun belum juga memastikan tarikh peralihan kuasa.

Rancangan yang dibuat dalam November itu tidak mendapat sokongan awam.  Pihak-pihak menggesah peralihan kuasa dibenarkan pada bulan Mei.

Nik Azmi, mendapati 2020 sebagai tempoh untuk melakukan peralihan kuasa.  Sebab pada bulan Mei, bahawa Mahathir adalah dua tahun lama menjadi Perdana Menteri.

Durasi dua tahun juga mengikut ucapan Tun yang nak menjawat selama dua tahun saja.

Mengikuti Chang Lih Kang, pemindahan kuasa dalam bulan Mei boleh diperlukan untuk menyedia kepastian.

Oleh itu, masa peralihan kuasa yang lebih lama akan menjadi lebih banyak kesan kepada ketidakstabilan politik dan ekonomi.

 

Facebook Comments